Gelijmd verleden

Jan Romein wist het al in 1939: Meer kennis van het verleden maakt het beeld van de geschiedenis alleen maar onduidelijker. De oplossing voor dat ‘vergruisde beeld’ lag volgens hem in een theoretische benadering van het verleden. Het bewijs zou hij leveren in Op het breukvlak van twee eeuwen, een ‘integrale geschiedenis’ van Europa rond 1900. Helaas overleed de grote historicus voordat zijn magnum opus klaar was. En met het uit de mode raken van het marxisme verdween ook de aandacht voor zijn theoretische geschiedenis. Continue reading Gelijmd verleden

Kaarten met een verhaal

Cover Historisch Nieuwsblad 2010-01Het mooiste plaatje in het februari-nummer van Historisch Nieuwsblad – pak hem er gerust nog even bij – staat zonder twijfel in het stuk over Napoleon. En dan bedoel ik niet het heroïsch portret van de kleine keizer op zijn steigerende paard. Nee, het gaat om het kaartje op pagina 55, waarin Charles Joseph Minard met een paar schijnbaar eenvoudige lijnen een beeld schetst van de desastreus verlopen veldtocht naar Rusland. Continue reading Kaarten met een verhaal

NHM is hip, maar nog geen online autoriteit

‘Hoe moeilijk kan het zijn?’ moeten ze hebben gedacht, Beth Harris and Steven Zucker, beiden docent kunstgeschiedenis aan het Fashion Institute of Technology in New York. Ontevreden met de ontoegankelijke en vooral dure kunsthistorische handboeken begonnen ze in 2005 een weblog met lesstof voor hun studenten. Vijf jaar later is Smarthistory uitgegroeid tot een prachtig vormgegeven en helder ontsloten overzicht van de Westerse kunstgeschiedenis, vol leerzame teksten, afbeeldingen en video’s. Via Flickr kunnen bezoekers zelf foto’s toevoegen aan de virtuele tentoonstelling. Continue reading NHM is hip, maar nog geen online autoriteit

Übernostalgie

Poster ProvoStem Provo, ken je lachen! Het is 1 juni 1966 en de anti-autoritaire beweging van Robert Jasper Grootveld en Roel van Duijn doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Meer dan dertienduizend stemmen op ‘het radikale alternatief’ bezorgen Provo’s een zetel in de raad van hun ‘magies centrum’. Het is het begin van het einde van de tegenbeweging. Nog geen jaar later is het afgelopen. Op 13 mei 1967 heffen de Provo’s zichzelf op in het Vondelpark, omgeven door een schare meelopers.
Continue reading Übernostalgie

volkskrant.nl, een kleine geschiedenis

Sinds gisteren ben ik officieel uit dienst bij de Volkskrant. Ruim negen jaar werkte ik voor de krant, eerst bij de Internetredactie, later als chef van de videoredactie. Bij het opruimen van mijn computer vond ik een paar plaatjes, animaties en filmpjes die samen een aardig overzicht bieden van de ontwikkeling van volkskrant.nl. Enigszins willekeurig, geenszins volledig, maar toch: een kleine geschiedenis.

Continue reading volkskrant.nl, een kleine geschiedenis

Tijdbalken

Mijn interesse voor zowel geschiedenis als computers gaat terug tot de middelbare school. Ik vond de geschiedenisles vooral leuk als het verleden systematisch werd gevisualiseerd. Met mijn leraar had ik het getroffen. De machtsstructuur tijdens de Opstand werd vertaald naar een blokdiagram, de huwelijkspolitiek van de Hollandse graven uitgebeeld in een stamboom en natuurlijk verscheen er iedere les wel een tijdbalk op het bord. Helaas pasten die tijdbalken in de regel net niet op een bladzijde van mijn schrift. Gelukkig was een oom in het bezit van een van de allereerste pc’s. Iedere week werkte ik bij hem op zolder mijn aantekeningen uit. Mijn tijdbalken werden groter en mooier, mijn proefwerkcijfers gingen zienderogen omhoog. Vandaar mijn zwak voor websites en cd-roms met een tijdbalk.

Continue reading Tijdbalken