Bas Broekhuizen

Economie voor beginners

2003-04-04 | de Volkskrant

Het is de grootste bezuinigingsoperatie van na de Tweede Wereldoorlog. En van daarvoor naar all waarschijnlijkheid ook. Bijna 20 miljard euro wil het nieuwe kabinet ombuigen. En misschien nog wel meer, als de berekeningen van het Centraal Plan Bureau slecht uitpakken. Dat is pas no-nonsense. Vergeleken bij Wouter Bos en Jan-Peter Balkenende wordt Ruud Lubbers met terugwerkende kracht een zachte heelmeester.

Om nog maar te zwijgen van de gevolgen voor de overlegeconomie, waarmee Wim Kok wereldwijd beroemd is geworden. Hoe actueel zijn lespakketten als Het geheim van het poldermodel van de Sociaal-Economische Raad? Wie de vakbondsleiders de afgelopen week hoorde, vermoedt dat de leerlingen komend jaar meer hebben aan titels als Leer je beroep in de klassenstrijd.

Nog leerzamer is Miniconomy, een online computerspel gemaakt door de studerende broers Wouter (Informatica) en Mark (bedrijfseconomie) Leenards. In januari 2002 begonnen ze met honderd deelnemers. Inmiddels proberen meer dan 22 duizend ondernemers zich staande te houden in een virtuele economie die in niets onderdoet voor de echte. Inclusief falende politici.