Bas Broekhuizen

Onze Lieve Heer op aarde

2003-10-15 | de Volkskrant

Hoezo geseculariseerd? Twintig eeuwen beschaving en het nieuws wordt nog immer beheersd van hogerhand. Vroeger bestreden de schriftgeleerden elkaar te vuur en te zwaard over de vraag hoeveel engelen er passen op de punt van een naald. Anno 2003 zijn de vragen ingewikkelder. Is het AIDS-virus klein genoeg om door latex heen te kunnen kruipen? En hoe verhoudt zich de herenliefde tot de liefde voor God?

Ondertussen houdt de hele wereld de adem in: haalt de paus het eind van de dag? De RKK zag het gat in de markt en begon een sms-dienst. Voor een kwart euro per bericht blijf je op de hoogte van de gezondheidstoestand van de plaatsvervanger van Onze Lieve Heer op aarde. Wie naar goed katholiek gebruik voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten in het hiernamaals, neemt in plaats daarvan een e-mailadres eindigend op herejezus.nl. Gratis.