Bas Broekhuizen

Thorbecke

2003-04-11 | de Volkskrant

Het is godgeklaagd! Een half jaar leeft Nederland nu onder een onvolwaardig kabinet en een nieuwe regering is nog in geen velden of wegen te bekennen. Het staatkundig huis der Nederlanden – anno domini 1848 – is danig scheefgezakt en behoeft dringend renovatie. Wie is geschikter voor de rol van moderne Thorbecke dan Maurice de Hond?

Niemand. Vindt Maurice de Hond. Dus schreef de internetondernemer annex opiniepeiler het manifest Naar een slagvaardige democratie in de 21ste eeuw. Korte samenvatting: districtenstelsel, correctief referendum, afschaffing Eerste Kamer. En natuurlijk stemmen via internet. Op de website van Maurice kan de burger meepraten over het plan.

Maar wil de burger dat wel? In wat Jan Blokker het lange jaar 2002 heeft genoemd, schoten de politieke sites als paddestoelen uit de grond. Maar wie nu gaat kijken op [Stemhok] (wegens vakantie gesloten) of Politiek-Digitaal (laatste nieuws 25 februari) merkt dat ook op het web de opstand der burgers een kortstondige opleving was. Het zal dus nog wel even duren voordat een uitzinnige menigte oprukt naar het Amsterdamse Thorbeckeplein om de 19de-eeuwse staatsman van zijn sokkel te trekken.