Bas Broekhuizen

Hoe veilig is mijn buurt?

Sinds 2008 maakt Bureau Onderzoek en Statistiek de Amsterdamse veiligheidsindex, een verzameling indicatoren die laten zien hoe de veiligheid en het veiligheidsgevoel in de regio, de stad, de stadsdelen en de buurten zich in de tijd ontwikkelen. In 2014 maakte ik een dashboard waarop iedereen het antwoord kon vinden op de vraag: Hoe veilig is mijn buurt? Wie zijn of haar eigen huis niet kon vinden op de kaart, kon zoeken op postcode.

Het dashboard veiligheid heeft sindsdien meerdere gedaanteverwisselingen ondergaan. De versie van 2014 was gebouwd in d3.js, latere versies, waaronder het huidige Veiligheid in beeld, in React.