Bas Broekhuizen

Visualisatie schoolloopbanen

Bureau Onderzoek en Statistiek volgt al langere tijd de verrichtingen van leerlingen in het Amsterdamse voortgezet onderwijs. Hoe verlopen hun schoolloopbanen? Welk advies kregen ze op de basisschool? Bleven ze zitten? Gingen ze over naar een ader niveau? En op welk niveau deden ze eindexamen? In 2014 maakte ik een interactieve visualisatie die hielp bij het beantwoorden van deze vragen. Officieel was het een sankey diagram maar intern kwam hij al vrij snel bekend te staan als de schoolloopbanen spaghetti.