Bas Broekhuizen

Website opleiding Geschiedenis

Mijn allereerste experimenten met html dateren uit 1997. In dat jaar maakte ik voor mijn studie geschiedenis aan de UvA het werkstuk 'Van opiumkit tot coffeeshop'. Het bestond uit een verzameling html-bestanden en plaatjes, ingeleverd op een diskette.

Een jaar later bouwde ik een website voor de opleiding Geschiedenis van de UvA en niet veel later ook een site voor Historisch Nieuwsblad. Alle drie deze sites maakten gebruik van de inmiddels in onbruik geraakte <frameset /> en waren rijkelijk voorzien van animated gifs.