Bas Broekhuizen

E-culture

2003-11-05 | de Volkskrant

Historisch besef, en dan vooral het gebrek daaraan. Tien tegen één dat staatssecreataris Medy van der Laan van Cultuur het daarover heeft gehad, toen zij afgelopen zaterdag de aftrap verrichtte voor de derde Nationale Geschiedenisdag. Decor voor deze toogdag voor heel historisch Nederland was namelijk het Nederlands Centrum voor Volkscultuur, een instituut dat door het departement van Van der Laan gesubsidieerd wordt om voorlichting te geven over de cultuur van alledag, van vroeger, en van nu.

Hoe ze dat doen? Middels een website natuurlijk. Eind dit jaar moeten op www.volkscultuur.nl antwoorden te vinden zijn op vragen als ‘Waarom vieren wij moederdag en vaderdag?’ Maar ook: ‘Waar moet ik zijn om een groep uit te nodigen die het middeleeuwse ridderspel kan naspelen?’

E-culture, heette dat onder Van der Laans voorganger Rick van der Ploeg. Hij stelde een Digitaal Deltaplan op tot behoud van het culturele erfgoed. De sporen van dat beleid zijn zichtbaar op het web. Met steun van OCenW werken historische instellingen als het Nationaal Archief en de Koninklijke Bibliotheek hard aan de digitale ontsluiting van het cultureel erfgoed. Websites als www.geheugenvannederland.nl en www.cultuurwijzer.nl moeten de geschiedenis toegankelijk maken voor een breed publiek en zo het historisch besef vergroten. Met diezelfde opdracht werkt ook de Stichting Actueel Verleden aan een website. Met zes ton euro steun van OCenW.

Stuk voor stuk prachtige initiatieven. Maar toch. Internet is bij uitstek het medium waar je pas wat vindt, als je ernaar zoekt. Websites kunnen een prima aanvulling zijn op het onderwijs. Maar juist daar laat OCenW het afweten, met de plannen voor de bovenbouw van havo en vwo. Geschiedenis willen degraderen tot een keuzevak en tegelijkertijd het web presenteren als pannacee voor verloren gegaan historisch besef, dat wringt.