Bas Broekhuizen

Oorlogsstemming

2003-03-28 | de Volkskrant

Eigenlijk had dit stukje moeten gaan over wapentuig, over de overeenkomsten tussen de websites van CNN, GI Joe en Actionman en nog zo wat uitingen van cyberwar. In plaats daarvan gaat het over virtuele oorlogsvoering in het klein, die tussen de internetredactie van de Volkskrant en een inventieve hacker.

Dat zit zo. Op www.volkskrant.nl kunt u meedoen aan een oorlogsstemming. Per dag wordt bijgehouden of de bezoekers overwegend voor, of tegen de oorlog zijn. Representatief? Geenszins. Wetenschappelijk verantwoord? Absoluut niet. Maar toch is het leuk te zien hoe de grafiek zich ontwikkelt. Althans, zolang niemand probeert de resultaten op een oneerlijke manier te beïnvloeden. En dat was precies wat de afgelopen week gebeurde.

Hackers, crackers, scriptkiddies, één ding hebben ze gemeen; ze zijn allemaal ijdel. Bij dezen dan: hulde voor het vakmanschap van de hacker! Het kostte een paar uurtjes om de schade ongedaan te maken en herhaling te voorkomen. Tijd die eigenlijk bedoeld was om stukjes te schrijven over wapentuig, CNN en GI Joe. Die houdt u dus nog tegoed.